Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”
Data limita depunere oferta:
22.06.2018 11:46
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
39162100-6 – Material pedagogic (Rev.2)
Valoare estimata:
32.000,00 RON
Caiet de sarcini:
Caiet materiale didactice TD.doc
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse:
1. Pachet de software educaţional – Mecanică 1buc.
2. Set de 10 planşe tehnice 1buc.
3. Planşă – Funcţia logaritmică 1buc.
4. Planşă – Integrala definită 1buc.
5. Planşă – Determinanţi 1buc.
6. Planşă – Funcţia putere 1 buc.
7. Planşă – Elemente de combinatorică 1 buc.
8. Planşă – Binomul lui Newton 1 buc.
9. Planşă – Limite de funcţii. Funcţii continue 1 buc.
10. Planşă – Derivata funcţiei 1 buc.
11. Planşă – Elemente de statistică matematică 1 buc.
12. Planşă – Primitive. Integrala nedefinită a unei funcţii 1 buc.
13. Planşă – Elemente de teoria probabilităţilor 1buc.
14. Planşă – Tastatura PC 1 buc.
15. Planşă – Reguli de securitate în timpul lucrului la calculator 1 buc.
16. Planşă – Arhitectura PC 1 buc.
17. Planşă – Reţele de calculatoare 1 buc.
18. Planşă – Clasificarea calculatoarelor 1 buc.
19. Planşă – Purtători de informaţii 1 buc.
20. Hartă – Ţările române – de la mijlocul secolului XVI până la mijlocul secolului XVIII 1 buc.
21. Hartă – Ţările române – de la mijlocul secolului XVIII până la 1859 1 buc.
22. Hartă – România 1859-1914 1 buc.
23. Hartă – Egiptul şi Mesopotania 1 buc.
24. Hartă – Marile descoperiri geografice şi cuceririle coloniale 1 buc.
25. Hartă – Primul război mondial 1 buc.
26. Hartă – Al doilea război mondial 1 buc.
Conditii referitoare la contract:
Prezenta achiziţie este finanţată integral de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020. Facturile emise pentru produsele furnizate în luna curentă vor fi incluse în solicitarea transmisă pentru decontare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în prima decadă a lunii următoare. MDRAPFE efectuează plata până la finalul lunii în care se depune solicitarea de decontare, autoritatea contractantă realizând ulterior plata către furnizor. Nu se vor percepe penalizări în cazul în care autoritatea contractantă nu onorează plata facturilor din cauza nerespectării de către finanţator a angajamentului de transfer a fondurilor aferente acestei investiţii către achizitor
Conditii de participare:
Operator economic trebuie sa fie inscris la Registrul Comertului; modalitate de indeplinire: prezentare CUI.
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare (eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari), vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/ . Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele – Furnizare materiale didactice pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu””, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, Cod CPV:39162100-6 Material pedagogic (Rev.2). Ofertele vor include lista produselor oferite în conformitate cu anexa la prezentul caiet de sarcini.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 22.06.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsul care corespunde cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile.

Caiet materiale didactice Tase Dumitrescu