Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
Denumire contract: Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil
Data limita depunere oferta:18.02.2020 23:59
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Furnizare
Cod si denumire CPV: 30199000-0 – Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2)
Valoare estimata: 11.302,40 RON
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse: 1.CUTII HÂRTIE (5 TOPURI/CUTIE) 170 cutii 2.DOSAR INCOPCIAT 600 buc 3.DOSAR CU SINA 300 buc 4.DOSAR PVC 500 buc 5.FOLII PROTECTIE 1000 buc 6.BIBLIORAFT 60 buc.
Conditii referitoare la contract:
Hartia se va livra în 2 tranşe a câte 85 de cutii: prima tranşă la maxim 10 zile de la semnarea contractului, cea de-a doua transă în maxim 10 zile de la notificarea transmisă de către autoritatea contractantă către operatorul economic. Plata produselor se va face în termen de maxim 30 de zile de la livrare.
Conditii de participare:
Operatorul trebuie sa fie înregistrat la Registrul Comerţului. Mod de îndeplinire: prezentare certificat de înregistrare la Registrul Comerţului.
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventualele solicitari de clarificari va rugam sa consultaţi si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30199000-0 Articole de papetarie si alte articole din hartie (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite (incluzând denumirea comercială a produselor, producătorul, dar și preţuri unitare) și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Alaturi de oferta se va incarca in SEAP si certificatul de inregistrare la Registrul Comertului.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 18.02.2020. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP.

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE „Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru Primăria Oraşului Mizil”

Clarificare