Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com ANUNT
Denumire contract: Furnizare produse de papetărie şi birotică pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”
Data limita depunere oferta:
15.05.2019 00:00
Tip anunt:Cumparari directe
Tip contract:Furnizare
Cod si denumire CPV:30192700-8 – Papetarie (Rev.2)
Valoare estimata:9.639,00 RON
Descriere contract:
3.1. Obiectul contractului Obiectul contractului îl constituie furnizarea următoarelor produse:
1. Cutii hârtie (5 topuri/cutie) 40 cutii
2 Seturi dosare plastic (50 buc./set)10 seturi
3 Calculator birou 12 dgits 2 buc.
4 Cutie CD-R 700 MB (50 buc/cutie) 5 buc.
5 Avizier magnetic 1buc.
6 Set markere 2 Seturi
7 Pixuri 50 Buc.
8 Capsatoare metalice 2 Buc.
9 Bibliorafturi 50 Buc.
10 Seturi folii protecţii (100/set) 20 Seturi
11 Perforator peste 50 coli 2 Buc.
12 Agrafe de birou 20 cutii

Conditii referitoare la contract:
Produsele vor fi livrate în termen de 10 zile de la semnarea contractului. Plata produselor se va face în termen de maxim 60 de zile de la livrare.
Conditii de participare:
Operatorul trebuie sa fie înregistrat la Registrul Comerţului. Mod de îndeplinire: prezentare certificat de înregistrare la Registrul Comerţului.
Criterii de atribuire:
preţul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro.Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele într-o poziție purtând numele: ”Produse de papetărie şi birotică pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 30192700-8 Papetărie (Rev. 2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a produselor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 15.05.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com oferta tehnică, incluzând descrierea complete a produselor oferite, ce demonstrează îndeplinirea cerințelor cu privire la caracteristici, incluzând și fotografii ale produselor. Netransmiterea unui răspuns în termenul mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contracta. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentele care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.

Documentatie atribuire papetarie birotica v. 1