Furnizare unelte pentru cabinetul de mecanică pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Furnizare unelte pentru cabinetul de mecanică pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”
Data limita depunere oferta:
22.06.2018 11:20
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:
44510000-8 – Scule (Rev.2)
Valoare estimata:
25.000,00 RON
Caiet de sarcini:
Caiet de sarcini unelte cabinet mecanica TD.doc
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie furnizarea, montarea şi punerea în funcţiune (acolo unde este cazul) a următoarelor produse:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea, montarea şi punerea în funcţiune (acolo unde este cazul) a următoarelor produse:
1 Menghină paralelă 120 mm buc. 1
2 Trusă pentru lăcătuşi buc. 1
3 Set instrumente de măsură buc. 1
4 Şubler exterior, interior şi de adâncime buc. 5
5 Şubler exterior, interior și adâncime buc. 5
6 Şubler digital pentru exterior si interior buc. 5
7 Şubler de trasaj buc. 2
8 Micrometru de exterior buc. 2
9 Micrometru de exterior buc. 2
10 Micrometru de exterior buc. 2
11 Micrometru exterior digital buc. 2
12 Trusă chei dinamometrice buc. 5
13 Pile late de degroșare buc. 5
14 Pile late de finisare buc. 5
15 Pile rotunde buc. 5
16 Pile semirotunde buc. 5
17 Pile triunghiulare buc. 5
18 Răzuitor triunghiular buc. 5
19 Invertor sudură cu accesorii buc. 1

Conditii referitoare la contract:
Prezenta achiziţie este finanţată integral de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL II) în perioada 2017-2020. Facturile emise pentru produsele furnizate în luna curentă vor fi incluse în solicitarea transmisă pentru decontare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în prima decadă a lunii următoare. MDRAPFE efectuează plata până la finalul lunii în care se depune solicitarea de decontare, autoritatea contractantă realizând ulterior plata către furnizor. Nu se vor percepe penalizări în cazul în care autoritatea contractantă nu onorează plata facturilor din cauza nerespectării de către finanţator a angajamentului de transfer a fondurilor aferente acestei investiţii către achizitor
Conditii de participare:
Operator economic trebuie sa fie inscris la Registrul Comertului; modalitate de indeplinire: prezentare CUI.
Criterii de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare (eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari), vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro/ . Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele – Furnizare unelte cabinet mecanică pentru obiectivul “Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu””, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, Cod CPV: 44510000-8 Scule (Rev. 2). Ofertele vor include lista produselor oferite în conformitate cu anexa la prezentul caiet de sarcini.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 22.06.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsul care corespunde cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile.


CAIET DE SARCINI
Furnizare unelte pentru cabinetul de mecanică pentru obiectivul
“Continuare lucrări şcoală 10 Săli de clasă – Liceul Tehnologic Tase Dumitrescu”

Răspuns clarificare 20.06.2018 (.doc)