HOTARARE ……… alimentatie publica

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului

HOTARARE
Art. 1. Se aproba Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor comerciale de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului conform Anexei la prezenta hotarare parte integranta din aceasta.
Art.2. Consilierul Juridic al Consiliului Local Mizil va afia la loc public prezenta
hotarare si o va comunica: Primarului orasului Mizil, Politiei Locale a orasului Mizil si Compartimentului Control comercial pentru ducere la indeplinire.

Pentru mai multe detalii: CLICK AICI