IMPORTANT: ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE

IMPORTANT:
ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE CU 30 DE APARTAMENTE SE VA FACE NUMAI CĂTRE PERSOANE CARE AU DEPUS SOLICITĂRILE ÎN PERIOADA 22.07.2019-03.09.2019, IAR DOSARELE DE SOLICITARE VOR CUPRINDE DOCUMENTELE CONFORM ANEXEI 2 LA “REGULAMENTUL PRIVIND CADRUL, MODALITĂŢILE ŞI CRITERIILE DE ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE A CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE”.

CERERILE DEPUSE ÎNAINTE DE DATA DE 22.07.2019 NU VOR FI LUATE ÎN CONSIDERARE.