Inițiere parteneriat local

Oraşul Mizil organizează procedură de selecţie de parteneri din categoria ONG-urilor pentru un proiect ce va fi depus în cadrul Schemei „Local”

Oraşul Mizil are intenţia de a stabili un parteneriat cu o Organizaţie nonguvernamentală, în vederea depunerii unui proiect ce va fi depus în cadrul Schemei „Local”, finanţată prin Grantul SEE. Pentru aceasta se organizează o procedură de selecţie pentru alegerea unui partener ONG.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt atât activităţile eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului pentru această schemă, cât şi activităţile ce ţin de managementul proiectului, achiziţiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească organizaţia nonguvernamentală pentru a fi selectată în vederea constituirii parteneriatului sunt specificate în Ghidul Solicitantului. Aceste documente se poate descărca de pe site-ul www.frds.ro, secţiunea „Apeluri de proiecte”, „Apel LOCAL”.

Entităţile interesate de acest parteneriat vor depune până la data de 25 februarie 2014, ora 16.00, la Primăria Oraşului Mizil, Compartimentul Managementul proiectelor, sau la adresa de e-mail: petrosturz@yahoo.com, următoarele documente: scrisoare de intenţie din care să reiasă şi activităţile anterioare derulate de ONG în Oraşul Mizil, o fişă de informaţii şi o copie a statului organizaţiei. Fişa de informaţii poate fi solicitată la aceeaşi adresă de e-mail sau telefon la 0244-250551.

Propunerile de parteneriat vor fi evaluate după expirarea termenului de depunere. Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în fişa partenerului. După selectarea partenerului ONG, un anunţ cu privire la rezultatele selecţiei va fi publicat în data de 26 februarie 2014, pe site-ul Primăriei Oraşului Mizil.