Înlocuire învelitoare acoperiş Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil – Ambulatoriu si Sectie Pediatrie

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu
Anunt
Denumire contract: Înlocuire învelitoare acoperiş Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil – Ambulatoriu si Sectie Pediatrie
Data limita depunere oferta:
18.11.2019 23:59
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract:Lucrari
Cod si denumire CPV:45261910-6 – Reparare de acoperisuri (Rev.2)
Valoare estimata: 168.000,00 RON
Descriere contract:
Înlocuire învelitoare Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil, clădire Ambulatoriu si Sectie Pediatrie avand in vedere că integritatea învelitorii este afectată pe o suprafaţă de aproximativ 1100 mp. Lucrări necesare reparării: demontare învelitoare veche din tiglă, montare astereală din material lemnos, folie anticondens şi reparaţii săgeacuri, înlocuire învelitoare veche cu una nouă din ţiglă metalică. Ataşat lista cantităţi.
Conditii referitoare la contract:
OP in maxim 30 de zile de la PV recepţie lucrări. Garanţie minimă materiale (tablă):30 de ani. Garanţie minimă manoperă: 10 ani. Ofertantul declarat castigator va constitui o garantie de buna executie de 5% din valoarea contractului.
Conditii de participare:
Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) au executat lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului(lucrări refacere acoperiş clădiri publice) cu o valoare totală cumulată, fără TVA, mai mare sau cel puțin egală cu 160.000 lei .
Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Reparare acoperiş Spitalul Orasenesc „Sfanta Filofteia” Mizil – secţia Pediatrie, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 45261910-6 Reparare de acoperisuri (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a lucrărilor și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire.Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 18.11.2019. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare cu privire la experienţa similară.Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai duupă verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.

Listâ cantități