Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2
Domeniul major de intervenţie: 2.2
Titlul Proiectului: Educaţia, cale spre o viaţă mai bună
Cod contract: POSDRU/23/2.2/G/40072
Benefciar: PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL

Urmare articolului publicat în ziarele „Poştalionul” nr. 71 şi „Mizilul” nr. 355, prin care au fost prezentate principalele obiective şi activităţi ale proiectului.
Echipa de implementare a proiectului informează că în cadrul activităţii de achiziţie de bunuri şi servicii s-au respectat prevederile prevederile Procedurii de achiziţie de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE prin POSDRU 2007 – 2013; CCI2007RO051PO001.
Toate achiziţiile care s-au derulat până la această dată, respectiv:
– subcontractare firmă amenajare spaţiu;
– subcontractare firmă achiziţie mobilier;
– subcontractare firmă audit;
– subcontractare firmă achiziţie calculatoare;
– subcontractare firmă servicii telefonie;
au respectat prevederile Procedurii de achiziţie ţinând cont de valoarea contractelor (<15000€), prin studiu de piaţă (selecţie de oferte). Se află în curs de finalizare achiziţia firmei de publicitate proiect şi a firmei de catering. Prin analizele săptămânale a modului cum derulează proietul se urmăreşte realizarea obiectivului său general, respectiv prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Proiectul „Educaţia: cale spre o viaţă mai bună” va contribui l arealizarea obiectivului „Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie” prin Strategia post aderare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru perioada 2007 – 2013. Detalii suplimentare aici cu privire la derularea proiectului sau la nr. de telefon: 0758244445.