Kit sistem supraveghere video

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Kit sistem supraveghere video
Data limita depunere oferta:
20.07.2018
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Furnizare
Cod si denumire CPV:32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Valoare estimata:2.000,00 RON
Descriere contract:
Kit sistem supraveghere video format din 4 camere 720 p, DVR hibrid pentru 8 camere, HDD 1TB, kit montaj şi montaj inclus în vederea supravegherii spaţiului pieţei oraşului.
Conditii referitoare la contract:
Furnizarea si montarea produselor in maxim 10 zile de la incheierea achizitiei. Transport gratuit la sediul beneficiarului. Garantie minim 24 luni.
Conditii de participare:
Operator economic trebuie sa fie inscris la Registrul Comertului; modalitate de indeplinire: prezentare CUI şi sa fie autorizat pentru comercializarea şi montarea produselor ce fac obiectul prezentei achizitii.
Criterii de atribuire:
preţul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare (eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari), vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro . Operatorii economici interesati vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei achizitii într-o pozitie purtând numele: Furnizare kit supraveghere video Oraş Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX, cod cpv 32323500-8 Sistem video de supraveghere (Rev.2). Ofertele vor include lista produselor oferite .Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 20.07.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu produsele care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.