D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 22.04.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În baza: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 134, alin.(1), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; DISPUNE:

ACHIZIŢIE ”RECHIZITE DE BIROU PENTRU PRIMARIA MIZIL”

• NR ANUNT: ADV1206874 • TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: achizitii@primaria-mizil.ro ANUNT Denumire contract: Rechizite de birou pentru Primaria Mizil Data limita depunere oferta: 15.04.2021 13:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip

Spre consultarea publicului

Informarea si consultarea populatiei privind documentatia: „PUZ-Ridicare restrictie temporara de construire si schimbare de destinatie teren din zona de locuinte in zona de institutii si servicii” Documentatia poate fi consultata in cadrul biroului Urbanism in zilele: Luni-Marti, Joi-Vineri, intre orele 10:00-12:00.

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte europene

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Primăria oraşului Mizil, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul serviciului dezvoltare, investiţii, achiziţii, mediu şi proiecte

Adresa informare drepturi cetateni romani

informare adresa Inspecția Muncii

ANUNT PRIVIND SOLICITARILE DE TAIERI/TOALETARI ARBORI

Avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor orasului Mizil pentru taierea/toaletarea arborilor de pe domeniul public/privat va aducem la cunostinta prevederile legale in domeniu instituite prin LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor-actualizata si Legii 348/2003 a POMICULTURII LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 Art.

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI DE PE RAZA ORASULUI MIZIL In conformitate cu prevederile art.30 alin5 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor aveti obligatia de a incheia contracte de salubrizare cu operatorul local-S.C. SALUB INTERSERV S.R.L. Mizil- pentru gunoiul menajer pe care il produceti. Conform prevederii legale mai sus amintita “refuzul utilizatorului de a încheia

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 25.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În conformitate cu prevederile: – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 În temeiul: art.139, alin. (5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 30.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În conformitate cu prevederile: – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 În temeiul: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului și

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021

15 martie 2021 COMUNICAT DE PRESĂ APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) prin Centrul Județean Prahova, informează că a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului de lucru cu instituții bancare și nebancare și, începând de astăzi, 15.03.2021, eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe (schema de