Locuri de parcare situate in zona Teilor

In data de 25.09.2019 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: − loc nr. 18 din fata blocului 5 − loc nr. 3 situat pe latura de Nord a blocului nr. 7 − loc nr. 2 situat in perimetrul blocului 11A In vederea participarii

Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Gradiniţei cu program prelungit nr.5- oras Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 ANUNT Denumire contract: Servicii de informare si publicitate pentru proiectul Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea si Dotarea Gradiniţei cu program prelungit nr.5- oras Mizil Data limita depunere oferta: 12.09.2019 00:00 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract:Servicii Cod

CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MIZIL

Nr. 27153/04.09.2019 CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL MIZIL In conformitate cu prevederile art. 134 lit. (b) din OUG nr. 57 / 2019- CODUL ADMINISTRATIV , se convoca Consiliul Local Mizil ȋn şedinţa extraordinara, ce va avea loc pe data de 09.09.2019 , orele 14,00, la sala de şedinţe a consiliului, cu următoarea ordine de

Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570 Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 ANUNT Denumire contract: Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil Data limita depunere oferta:04.09.2019 Tip anunt: Cumparari directe Tip contract:Servicii Cod si denumire CPV:71332000-4 – Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2) Valoare estimata: 1.500,00 RON

Sistare apa Mizil

Ca urmare a temperaturilor ridicate din ultimperioada si a cresterii semnificative a consumului de apa potabila,va informam ca intervalul 28.08 – 01.09.2019, fumizarea apei va fi sistata intre orele 13.00-15.00 23.00-05.00 Societatea noastra isi cere scuze fata de locuitorii care vor fi afectati de lipsa apei si roaga toti consumatorii afectati de acest program sa

Anexa 24

PROCEDURA Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“ – Anexa 24 – ACTE NECESARE: • Cerere –declaratie tip ; • Certificat de deces al autorului succesiunii; • Certificat de atestare fiscală eliberat de către Serviciul Local de Impozite si Taxe pe numele defunctului; • Adeverinta de rol agricol ; • Certificat de naştere şi de

Anunt Hidro Prahova

Ca urmare a temperaturilor ridicate din ultima perioada si a cresterii semnificative a consumului de apa potabila,va informam ca in perioada 19-25.08.2019, furnizarea apei va fi sistata intre orele: 23.00-05.00 Societatea noastra isi cere scuze fata de locuitorii care vor fi afectati de lipsa apei si roaga toti consumatorii afectati de acest program sa isi

Omida păroasă

Incepand  cu data de joi 08.08.2019 si pana pe data de 13.08.2019, intre orele 5,30 –  09,30  S.P.G.C.  Mizil, executa operatiunea de stropit impotriva omidei paroase. Rugam crescatorii de albine sa ia masurile necesare. Mentionam ca stropitul se prelungeste in functie de numarul de zile nefavorabile.

IMPORTANT: ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE

IMPORTANT: ATRIBUIREA LOCUINŢELOR DIN BLOCUL DE LOCUINŢE SOCIALE CU 30 DE APARTAMENTE SE VA FACE NUMAI CĂTRE PERSOANE CARE AU DEPUS SOLICITĂRILE ÎN PERIOADA 22.07.2019-03.09.2019, IAR DOSARELE DE SOLICITARE VOR CUPRINDE DOCUMENTELE CONFORM ANEXEI 2 LA “REGULAMENTUL PRIVIND CADRUL, MODALITĂŢILE ŞI CRITERIILE DE ANALIZĂ ŞI SOLUŢIONARE A CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE”. CERERILE DEPUSE

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 31.07.2019

ARTICOL UNIC: Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Mizil în data de 31.07.2019, orele 15.00, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea proceselor verbale din data de 27.06.2019 și 10.07.2019 ; 2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/21.06.2016 privind organizarea şi componenţa comisiilor de specialitate ale