Adresa informare drepturi cetateni romani

informare adresa Inspecția Muncii

ANUNT PRIVIND SOLICITARILE DE TAIERI/TOALETARI ARBORI

Avand in vedere numeroasele solicitari ale cetatenilor orasului Mizil pentru taierea/toaletarea arborilor de pe domeniul public/privat va aducem la cunostinta prevederile legale in domeniu instituite prin LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor-actualizata si Legii 348/2003 a POMICULTURII LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2007 Art.

ANUNT PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTELOR DE SALUBRIZARE

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI DE PE RAZA ORASULUI MIZIL In conformitate cu prevederile art.30 alin5 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor aveti obligatia de a incheia contracte de salubrizare cu operatorul local-S.C. SALUB INTERSERV S.R.L. Mizil- pentru gunoiul menajer pe care il produceti. Conform prevederii legale mai sus amintita “refuzul utilizatorului de a încheia

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa de îndată din data de 25.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În conformitate cu prevederile: – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 În temeiul: art.139, alin. (5), lit.c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului

D I S P O Z I Ţ I E privind convocarea Consiliului Local Mizil la şedinţa ordinară din data de 30.03.2021

Primarul oraşului Mizil, dl. Silviu Călin Negraru; În conformitate cu prevederile: – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – HG 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021 În temeiul: art.133, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului și

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021

15 martie 2021 COMUNICAT DE PRESĂ APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Campaniei 2021 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) prin Centrul Județean Prahova, informează că a încheiat convenții pentru finanțarea capitalului de lucru cu instituții bancare și nebancare și, începând de astăzi, 15.03.2021, eliberează adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plăți directe (schema de

CENTRUL DE VACCINARE MIZIL

Date contact 0753.456.902

H O T Ă R Â R E privind aprobarea unor măsuri de circulație în Orașul Mizil

Consiliul Local al Oraşului Mizil întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2021; Având în vedere: – expunerea de motive a Primarului Orașului Mizil nr. 16.957/24.02.2021; – avizul de legalitate al Secretarului Orașului Mizil nr. 16.932/24.02.2021; – adresa nr. 16.871/23.02.2021a D-lui. Administrator public prin care precizează că în cadrul ședinței Comisiei orășenești pentru transport și

DISPOZIŢIE Privind convocarea Consiliului Local Mizil în ședință ordinară ȋn data de 25.02.2021

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; In conformitate cu prevederile : – Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; – Hotararea 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea 35/2021 privind prelungirea

Autorizarea constituirii „ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII „SPP 2+3/CV1 TOHANEANCA-BUDUREASCA””

ORDIN 491 Nr. 491 din 02.02.2021