Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip; 2.Anexa la cerere; 3.Certificatul de Urbanism; 4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; 5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004; 6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala

Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza: – acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii); – planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru; – memoriu tehnic justificativ;

Documente necesare pentru actele de identitate

1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici 2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici 3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici 4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei

Plan de situații privind zonele inundabile din raza Orașului Mizil

Descărcați Planul de situații privind zonele inundabile din raza Orașului Mizil

Ajutoare încălzire

In conformitate cu prevederile OUG nr.86/2010 si HGR nr 996/2010, SPAS Mizil va primi incepand cu data de 14.10.2010 cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale. Ce trebuie să conţină dosarul : – Cerere si Declaraţie pe propria răspundere( se distribuie gratuit de

Educaţia

În perioada 27 – 30.09.2010 beneficiarul proiectului „Educaţia – cale spre o viaţă mai bună” organizează selecţie de oferte în ceea ce priveşte achiziţionarea serviciilor unui expert contabil şi a unei firme de publicitate. Criterii: preţul cel mai scăzut Membru CECAR (expert contabil) Detalii suplimentare la telefon 0758.244.445.

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prinProgramul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 2 Domeniul major de intervenţie: 2.2 Titlul Proiectului: Educaţia, cale spre o viaţă mai bună Cod contract: POSDRU/23/2.2/G/40072 Benefciar: PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL Urmare articolului publicat în ziarele „Poştalionul” nr. 71 şi „Mizilul” nr. 355, prin care au

Sa ne descoperim prin intermediul apei

CONCURS ARTISTIC INTERNATIONAL “Discover Each Other Through Water” Concursul artistic international “Sa ne descoperim prin intermediul apei” a facut inca un pas spre “marea finala” care va avea loc in orasul Ixelles din Belgia in luna octombrie a acestui an. In orasul nostru, s-au prezentat patru artisti cu lucrari din diferite domenii ale artei si

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii” PROGRAM APLICAT în Şcoala Generală nr.2 (Sf. Nicolae) OBIECTIVELE PROIECTULUI – prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie

Centrul Local pentru strangerea de ajutoare in vederea sprijinirii persoanelor afectate de inundatii

Primaria orasului Mizil a infiintat incepand cu data de 02.07.2010 Centrul Local pentru strangerea de ajutoare in vederea sprijinirii persoanelor afectate de inundatii. Centrul Local de colectare a ajutoarelor functioneaza zilnic la sediul Primariei orasului Mizil din Str. M.Bravu nr. 85, tel. 0244250027, int. 20. Pentru alte detalii va rugam sa contactati personalul din cadrul