Acte necesare completării dosarului pentru acordare indemnizație pentru susținerea familiei

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI PENTRU ACORDARE CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR – OUG 111/2010 – actul de identitate al solicitantului – acte doveditoare privind componenta familiei * certificat de nastere al copilului nou- nascut si livret de familie * hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, unde este cazul; * decizie a DGASPC

Acte necesare întocmirii actului de naștere

• Certificat constatator al nasterii eliberat de spital; • C.I. – ambii parinti; • Certificat casatorie; • Certificat de nastere mama (cand parintii nu sunt casatoriti legal).

Acte necesare încheierii căsătoriei

• Certificate prenuptiale (valabile 14zile); • C.I. + certificate de nastere originale; • Cand unul din viitorii soti nu se afla la prima casatorie (Sentinta de divort ramasa definitiva sau copie legalizata certificat de deces)

Acte necesare întocmirii livretului de familie

• Cerere; • C.I. ale parintilor; • Certificat de casatorie (dupa caz); • Certificat de nastere pentru copii.

Acte necesare înregistrarii deceselor

• Certificat constatator al decesului eliberat de medicul de familie sau spital; • C.I. (B.I.) al decedatului; • Certificat de nastereal al decedatului; • Certificat de casatorie al decedatului (dupa caz); • C.I. declarant.

Acte necesare întocmirii Anexei 1 – Deschiderea procedurii succesorale

• Cerere; • Certificat de deces; • Toate actele legate de masa succesorala (actul casei, titlul proprietate teren extravilan, certificat actionar, etc.); • Adresele exacte ale mostenitorilor legali.

Documente necesare pentru eliberarea Autorizației de Construire

1.Cerere tip; 2.Anexa la cerere; 3.Certificatul de Urbanism; 4.Fisele tehnice si avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism; 5.Proiectul tehnic pentru Autorizatia de Construire- PAC- intocmit in 2 ex . in conformitate cu prevederile Lg. nr.50/1991 republicata in 2004; 6.Dovada de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din PAC , eliberata de catre Filiala teritoriala

Documente necesare pentru eliberarea Certificatului de Urbanism

1. Cerere tip conform model F.1 anexa la Ordinul MTCT 1430/1995 la care se anexeaza: – acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra imobilului ( teren si constructii); – planul de situatie si planul de incadrare in zona in 2 exemplare intocmit pe suport topografic vizat de Oficiul Judetean de Cadastru; – memoriu tehnic justificativ;

Documente necesare pentru actele de identitate

1. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici 2. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici 3. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici 4. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei

Plan de situații privind zonele inundabile din raza Orașului Mizil

Descărcați Planul de situații privind zonele inundabile din raza Orașului Mizil