Anunț ÎNLOCUIRE CONTORII ELECTRICI EXPIRAȚI

ELECTRICA MUNTENIA NORD, VĂ ADUCE LA CUNOSTINȚĂ CĂ, ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.11.2020 SE VOR ÎNLOCUI CONTORII ELECTRICI EXPIRAȚI DMG ( MAI VECHI DE 8 ANI), ÎN ORAȘUL MIZIL. CONTRORII VOR FI ÎNLOCUIȚI DE CĂTRE FIRMA S.C. ELECTROSERV INTEGRAL , CU URMĂTORII SALARIAȚI COMAN MARIAN, COARNĂ CIPRIAN, PARASCHIV CONSTANTIN ȘI GROGORE DANIEL.

D I S P O Z I Ţ I E Privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în oraşul Mizil ȋn vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Primarul oraşului Mizil-dl. Negraru Silviu Călin ; Avand ȋn vedere : Referatul nr. 33426/03.11.2020 ȋntocmit de catre d-na Tanase Loredana-secretarul orasului Mizil, prin care propune emiterea dispozitiei privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din orasul Mizil , ȋn vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 ; În conformitate cu prevederile:

Anunț

Licitația pentru locurile de parcare din zona Teilor, ce trebuia să aibă loc în data de 05.11.2020, se amână pentru o data ulterioară. Mulțumim pentru înțelegere.

DISPOZITIE Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral ȋn orasul Mizil , ce vor fi utilizate ȋn campania electorala ȋn vederea organizarii si desfaşurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 Primarul Oraşului Mizil, dl.Negraru Silviu Calin ; Având ȋn vedere : Referatul nr.33318/03.11.2020, ȋntocmit de catre d-na Tanase Loredana – secretarul general al

Anunț

Primăria Oraș Mizil va fi închisă în data de 02.11.2020 pentru dezinfecție.

Anunt licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor

In data de 05.11.2020 va avea loc procedura de atribuire / licitatie a locurilor de parcare situate in zona Teilor si anume: loc nr. 6 si loc nr. 7 aflate in spatele internatului In vederea participarii la procedura de atribuire / licitatie, solicitantii vor depune la Registratura Primariei orasului Mizil, pana la data de 04.11.2020,

D I S P O Z I Ţ I E Privind convocarea Consiliului Local al oraşului Mizil în şedinţă extraordinară din data de 30.10.2020, orele 11.00 la Sala de festivităţi a Liceului Tehnologic Tase Dumitrescu

Primarul orasului Mizil, dl. Negraru Silviu Calin; Având în vedere Ordinul nr.393/22.10.2020al Prefectului Judeţului Prahova privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Orașului Mizil și Încheierea pronunțată de Judecătoria Mizil din data de 13 octombrie 2020, în dosarul nr. 2803/259/2020, definitivă, prin care au fost validate 17 mandate de consilieri locali,

Anunț S.C. TEST PROFESIONAL ITP S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU S.C. TEST PROFESIONAL ITP S.R.L.

Anunț

In temeiul art. 149, alin (3) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ al României, azi 14.10.2020, se afişează la sediul Primariei oraşului Mizil şi pe site-ul instituției www primaria-mizil.ro, Încheierea finală civilă din data de 13.10.2020 pronunțată de Judecătoria oraşului Mizil ȋn dosar nr. 2802/259/2020 privind validarea mandatului primarului Negraru Silviu Călin, declarat ales

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA PRIMARIA ORAŞ MIZIL BIROUL URBANISM Bulevardul Unirii, nr. 14, cod 105800 Tel: 0244/250.027, 0244/250008, Fax: 0244/251.120, E-mail: primaria@primaria-mizil.ro PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI – MARTI 09:00-12:00 JOI – VINERI 09:00-12:00