PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR DIN ORASUL MIZIL JUD.PRAHOVA

In cadrul Primariei Orasului Mizil s-a elaborat planul local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor , in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se initiaza procedura de consultare publica.
16_10_2019 PLAN LOCAL DE ACŢIUNE MIZIL FINAL
Cetatenii care doresc pot transmite propuneri, observatii, puncte de vedere privind acest Plan local de actiune pana la data de 20.01.2020, pe adresa de e-mail georgi_ana1980@yahoo.com