PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea participare Program AFM – Ambulatoriu Spital

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea deviz Liceu Tehnologic Tase Dumitrescu

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării Listei de investiții a Spitalului Orăşenesc “Sf. Filofteia” Mizil

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea achizitionarii de catre SPGC Mizil a utilajelor si a materialelor dezinfectante necesare actiunilor de dezinfectie pentru toate blocurile de locuinte situate pe raza administrativ teritoriala a orasului Mizil

PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Orăşenesc ,,Sfânta Filofteia’’ Mizil și suplimentarea cu un post de medic în cadrul Dispensarului TBC Mizil

PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al oraşului Mizil pe anul 2020

Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Mizil.