PROIECTUL DE ”REGULAMENT PRIVIND CADRUL, MODALITATEA ȘI CRITERIILE DE ANALIZĂ ȘI SOLUȚIONARE A CERERILOR DE ATRIBUIRE A LOCUINȚELOR SOCIALE” IN DEZBATERE PUBLICĂ

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de ”Regulament privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale” supus dezbaterii publice pot fi depuse în scris pe adresa de e-mail petrosturz@yahoo.com sau la sediul Primăriei Mizil, bd. Unirii, nr. 14, Mizil, jud. Prahova, în atenția Petronelei STURZ (șef serviciu DIAMPE).
Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de regulament puse în dezbatere este de 7 zile de la data publicării online, adică până la 26 iunie 2019.

Documente în format PDF:

Regulament atribuire locuinte sociale

Anexa 1 Cerere

Anexa 2 Documente necesare

Anexa 3 Criterii

Anexa 4 Contract-cadru de inchiriere

Anexa 5 Comisie