Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa

CONSILIUL LOCAL MIZIL,
Bd Unirii, Nr. 14, Mizil, Jud. Prahova
Telefon: 0244 / 250027 /
Fax: 0244 / 251120,
e-mail: primaria@primaria-mizil.ro,

Persoană de contact: Petronela Sturz,

www.primaria-mizil.ro