30.11.2010
Fiinalizarea implementării proiectului
„Reabilitare şi extindere staţie de epurare oraş Mizil”

Consiliul Local Mizil anunță finalizarea cu succes a implementării proiectului „Reabilitare şi extindere staţie de epurare oraş Mizil”, finanțat prin Programul Phare CES 2006, cu îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse.

Investiţia a constat în:
Reabilitare şi extinderea de capacitate cu o linie nouă de epurare cu accent pe preepurare mecanică
Realizarea unei campanii de informare publică
Instruirea personalului implicat în operarea sistemului

Implementarea noului sistem de epurare al apelor uzate elimină riscul deteriorării sănătăţii populaţiei, respectiv a calităţii vieţii, prin asigurarea unei epurări corespuzatoare inaintea deversării în emisarul natural.

Perioada de implementare: 11.09.2008 - 30.11.2010
Valoarea proiectului este de: 1.131.889,74 EURO