Recrutare Evidenta Persoanei

PRIMĂRIA ORAŞULUI MIZIL
cu sediul în Bd.Unirii, nr. 14, judeţul Prahova
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului astfel :
Consilier, clasa I, grad profesional debutant- serviciul public de evidenţa persoanei:
2 posturi
Condiţii de participare :
Candidatii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare :
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
-cunoştinţe operare PC.
Data desfăşurării concursului :
– proba scrisă în data de 31.03.2017, ora 10,00;
– interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei pâna la data de 20.03.2017.
Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0244-250027.

MAI MULTE DETALII AICI