Reevaluare active fixe corporale Primaria Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 E-mail: proscanalina@yahoo.com Punct(e) de contact: Alina Ranceanu In atentia: : Alina Ranceanu
ANUNT
Denumire contract:
Reevaluare active fixe corporale Primaria Mizil
Data limita depunere oferta:
18.12.2018 09:29
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
Valoare estimata:
30.000,00 RON
Descriere contract:
Evaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei Orasului Mizil : intre 300 si 400 bucati.
Conditii referitoare la contract:
Factura se va efectua în functie de numarul efectiv de repere evaluate. factura va fi emisa dupa receptia raportului de evaluare. Plata se va face in termen de 30 de zile de la livrarea raportului. Timp de executie: 30 de zile de la semnarea contractului.
Conditii de participare:
Evaluatorul trebuie sa detina autorizatie pentru exercitarea acestei profesii eliberata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania in conditiile stabilite de regulamentul sau de organizare si functionare, cu respectarea prevederilor HG 353/2012 pentru aprobarea ROF a Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania. Reevaluarea se efectueaza in vederea respectarii Ordinului 3471/2008. Alte documente de referinta: OMFP 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Legea 227/2015 privind codul fiscal, HG 1/2016, Legea 82/1991.
Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Eventualele solicitari de clarificari vor fi transmiseprin e-mail achizitii@primaria-mizil.ro PT CONSULATARE EVENTUALELOR SOLICITARI DE CLARIFICARI ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL www.primaria-mizil.ro.Operatorii economici interesati vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii într-o pozitie purtând numele: Evaluarea activelor fixe corporale Primaria Mizil, conform anunt publicitar nr. XXXX,Cod si denumire CPV:79419000-4Servicii de consultanta in d (Rev.2). Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 18.12.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. Operatorii economici notifica achizitorul (la adresa de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite: – prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresa achizitii@primaria-mizil.ro documentele demonstrează îndeplinirea cerinţei pivind exerictarea capacităţii profesionale.Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele de eligibilitate.

Reevaluare active fixe corporale Primaria Mizil in format PDF

Lista active fixe pentru reevaluare

Raspuns solicitari

COMUNICARE
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de evaluarea a activelor fixe corporale aflate in patrimoniul Primariei Orasului Mizil