Revizie centrale termice si instalatii de gaze naturale cladiri Primaria Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027
ANUNT
Denumire contract:
Revizie centrale termice si instalatii de gaze naturale cladiri Primaria Mizil
Data limita depunere oferta:
13.03.2019
Tip anunt:
Cumparari directe
Tip contract:
Servicii
Cod si denumire CPV:
50720000-8 – Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2)
Valoare estimata:
1.800,00 RON
Descriere contract:
Revizii centrale termice Primaria Mizil astfel: – 3 centrale murale 28 KW; – 4 centrale de pardoseala >=100 KW Serviciile vor include verificare tehnica periodică .
Conditii referitoare la contract:
Livrabil aferent prestarii serviciilor: Raport verificare tehnica periodică.
Prestarea serviciilor in 5 zile de la realizarea achizitiei.
Conditii de participare:
Operatorul economic trebuie sa fie avizat ISCIR si va prezenta o recomandare de la o autoritate contractanta din care sa reiasa desfasurarea in bune conditii a unui contract similar.
Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Revizie centrale termice si instalatii de gaze naturale cladiri Primaria Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod cpv 50720000-8 Servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite . Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 13.03.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă.Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite:prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro şi petrosturz@yahoo.com documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare . Netransmiterea unui răspuns în termenul menţionat mai sus echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă.
Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic și numai după verificarea și acceptarea documentelor care dovedesc că respectivul operator economic îndeplinește cerințele cu privire la experiența similară. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentele care atestă experiența similară. Netransmiterea unui răspuns de către operatorul economic la solicitarea de clarificări, în termenul stabilit de achizitor, va duce la respingerea ofertei în faza de deliberare. În acest ultim caz se va alege din catalog următoarea ofertă cu cel mai mic preț, ș.a.m.d., până la identificarea ofertei care corepunde cerințelor achizitorului și are cel mai mic preț posibil.
În cazul în care în cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire se regăsesc definite specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse; aceste specificaţii vor fi considerate cu menţiune de “sau echivalent”.

ANUNT IN FORMAT .PDF