Servicii de organizare eveniment informare pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”

Autoritate contractanta
ORASUL MIZIL
Adresa postala: B-dul. Unirii nr.14 , Localitatea: Mizil , Cod postal: 105800 , Romania , Punct(e) de contact: Alina Ranceanu , Tel. +40 0244251373 , Email: proscanalina@yahoo.com , Fax: +40 0244251373 , Adresa internet (URL): https://www.primaria-mizil.ro/

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de organizare eveniment informare pentru proiectul “MIZIL START UP PLUS”
CPV: 79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie asigurarea serviciilor pentru organizarea unui eveniment de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială care va fi derulat în cadrul proiectului. Număr estimat de participanţi: 150 persoane. Evenimentul va fi organizat de Oraşul Mizil, în cadrul Casei de Cultură a Oraşului Mizil. Data desfăşurării evenimentului se va comunica prestatorului serviciilor ce fac obiectul prezentei documentaţii, cu cel puţin 7 zile înainte. Evenimentul se va organiza până cel târziu în data de 10.05.2018. Durata estimată a evenimentului este de 3 ore, începând cu ora 9.00. Prestatorul se va prezenta la locaţia evenimentului până cel târziu la ora 10.30.Serviciile pe care prestatorul trebuie să le asigure sunt următoarele: -Furnizarea de produse pentru un bufet tip pauză de cafea: o Mini pateuri cu ciuperci, telemea 75 porţii (porţie = 3 buc. x 25 g) o Mini pateuri cu branza si stafide, mere 75 porţii (porţie = 3 buc. x 25 g) o Fursecuri cafea 75 porţii (porţie = 100 g) o Cafea Jacobs (inclusiv pliculeţe zahăr) 100 bucăţi/150 ml o Ceai de fructe (inclusiv pliculeţe zahăr)50 bucăţi/150 ml o Apă minerală 75 bucăţi/500 ml o Apă minerală 75 bucăţi/500 ml o Santal (portocală, piersici) 50 bucăţi/1 l -Furnizarea de veselă de unică folosinţă: pahare, farfurii, şerveţele, spatule -Furnizare feţe de masă pentru mesele pe care se vor aşeza produsele -Asigurare personal de servire (cel puţin 2 persoane).
Valoarea estimata fara TVA: 2479.16
Conditii contract: Plata serviciilor se va face în termen de maxim 60 de zile de la emiterea facturii de către prestator. Emiterea facturii se va face numai după recepţionarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziţii. După derularea evenimentului reprezentanţii achizitorului şi prestatorului vor încheia un proces verbal ce va atesta prestarea serviciilor conform contractului. Serviciile vor fi prestate la termenul comunicat de achizitor cu cel puţin 7 zile înainte. Evenimentul se va organiza până cel târziu în data de 10.05.2018.
Conditii participare: Operatorii economici trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani (calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor) a prestat, în mod corespunzător, servicii similare – servicii de organizare evenimente. Respectivele certificări se referă la copii contracte/extrase contracte de prestare servicii similare celor ce fac obiectul achiziţiei, indicând cel puţin: obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informaţiile solicitate şi necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară, beneficiarii, valoarea în lei fără TVA, perioada în care s-a executat contractul. De asemenea, se vor furniza documente care atestă îndeplinirea obligaţiilor contractuale (documente de predare-primire, recepţie, documente constatatoare, etc.).
Criterii adjudecare: Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut, în condiţiile respectării cerinţelor minime ale documentaţiei de atribuire. În condițiile în care două sau mai multe oferte au acelai nivel, se va solicita reofertarea.
Termen limita primire oferte: 16.03.2018
Informatii suplimentare: PENTRU CONSULATARE INTEGRALA A SPECIFICATIILOR DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, ACCESATI SITE-UL PRIMARIEI ORAS MIZIL LA ADRESA www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ”Servicii de organizare eveniment informare pentru proiectul Mizil Start Up Plus, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată a serviciilor prestare și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 16.03.2018. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail proscanalina@yahoo.com şi petrosturz@yahoo.com) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Metodologia completa de depunere a ofertei este disponibila pe site-ul Primariei Mizil, in Documentatia de atribuire la capitolul 5 – Modul de depunere a ofertei

Documentatie de atribuire organizare eveniment MSUP

În urma publicării anunţului publicitar nr. 159934, nu s-a primit nicio ofertă. Drept urmare anunţul se anulează, urmând a fi reluat.