Servicii evaluare terenuri

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551 Anunt
Denumire contract: Servicii evaluare terenuri
Data limita depunere oferta:
25.10.2019 23:59
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Cod si denumire CPV:79419000-4 – Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)
Valoare estimata: 400,00 RON
Descriere contract:
Serviciilor de evaluare pentru următoarele terenuri din oraşul Mizil: – teren în suprafaţă de 184 metrii pătraţi, Strada Bradului, nr. 33, aprobat pentru concesionare; – terenul în suprafaţă de 150 mp, situat în strada Horia, nr. 18, aprobat pentru concesionare; – teren în suprafaţă de 150 mp, situat în strada Horia, nr. 16B aprobat pentru concesionare, -teren în suprafaţă de 150 mp, situat în strada Hori NR. 18 aprobat pentru concesionare; – teren în suprafaţă de 11 mp, situat în strada Mihail Kogălniceanu, nr. 8, bl. 4, ap 4, aprobat pentru concesionare; Se va posta in SEAP oferta pe raport de evaluare.
Conditii referitoare la contract:
OP IN MAXIM 30 DE ZILE DE LA LIVRARE Livrarea documentației în 10 zile de la semnarea contractului
Conditii de participare:
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare in conditiile legii si sa fie autorizat pentru prestarea acestui tip de activitate. Modalitata indeplinire cerinta: prezentare CUI si autorizaţie pentru tipul de serviciu prestat
Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru serviciile ce fac obiectul prezentei documentații într-o poziție purtând numele: ” Servicii evaluare terenuri oraş Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod CPV 79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite și obligația asumării prevederilor prezentei documentații de atribuire. Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Se va oferta pretul unitar (pe raport de evaluare). Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 25.10.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.com ) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă, în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic, daca acesta indeplineste conditiile de participare. Achizitorul își rezervă dreptul de a solicita clarificări.