Serviciul public de Asistență Socială Mizil

Serviciul Public de Asistenţă Socială Mizil, denumit în continuare serviciu public local, este organizat în subordinea Consiliului Local Mizil, are personalitate juridica si este finantat de la bugetul local al orasului Mizil.
Serviciul Public de asistenta sociala are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfasoara in orasul Mizil.
Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Obiectivul serviciului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor vârstnice, grupurilor şi comunităţilor cu probleme sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă, fiind principalul furnizor de servicii sociale pentru orasul nostru.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Principalele activităţi desfăşurate:

– informarea cetăţenilor referitor la problemele privind acordarea ajutorului social, a alocaţiei familiale complementare şi alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, a ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, etc. ;
– preluarea cererilor însoţite de documentaţia necesară pentru obţinerea facilităţilor sus menţionate ;
– efectuarea anchetelor sociale pentru stabilirea dreptului la ajutor social, alocaţie familială complementară sau alocaţie de susţinere pentru familia monoparentală ;
– actualizarea lunară a situaţiei tuturor beneficiarilor aflaţi în evidenţa noastră, acolo unde au intervenit modificări privind situaţia familială şi socio-economică ;
– verificarea periodică a familiilor aflate în evidenţa serviciului nostru ca beneficiari de ajutor social, alocaţie familială complementară sau de susţinere pentru familia monoparentală, prin efectuarea anchetelor sociale la domiciliul acestora ;
– repartizarea beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, la S.P.G.C ;
– întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituţiile abilitate ;
– îndrumarea cetăţenilor spre instituţiile competente pentru rezolvarea problemelor acestora cum ar fi: pensionarea, protecţia copilului, promovarea acţiunilor judecătoreşti pentru divorţ, încredinţarea copiilor, obţinerea pensiei alimentare etc.

În cadrul Serviciului de Asistenţă Socială se acordă prestaţii sociale şi servicii sociale.

Serviciul Public de Asistenta Sociala Mizil este acreditat de catre Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Prahova pentru urmatoarele servicii sociale :
• Identificarea nevoilor sociale, informare si consiliere cu caracter primar:
Str. Mihai Bravu nr. 85 – Mizil
Acreditat de la: 3.10.2007 pana la: 3.10.2010
Beneficiari: Copii 0-6 ani , Copii 7-16 ani , Copii 17-18 ani , Tineri 18-26 , Adulţi , Familie , Persoane varstnice , Grupuri.

Tipuri de servicii oferite:
Identificare si evaluare;
Informare in domeniu;
Consiliere Sociala;
Promovare si cooperare sociala;
Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate cu:
* jurist;
* personal administrativ.

• Ingrijire la domiciliu pentru persoane cu handicap
Str. Mihai Bravu nr. 85 – Mizil
Acreditat de la: 3.10.2007 pana la: 3.10.2010
Beneficiari: Copii 0-6 ani , Copii 7-16 ani , Copii 17-18 ani , Tineri 18-26 , Adulţi.
Tipuri de situatii: Handicap.
Tipuri de locatii: La domiciliu.
Tipuri de servicii oferite:
Servicii de baza pentru activitatile zilnice;
Servicii de suport pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi;
Alte servicii de suport pentru diferite situatii de dificultate cu:
* ingrijitor la domiciliu.

Serviciul de Asistenţă Socială are ca obiectiv principal de activitate protecţia socială la nivel comunitar, atât prin aplicarea unor acte normative, cât şi prin colaborarea cu diverse instituţii private sau de stat şi cu alţi factori din societate.

SEF SERVICIU,
TANASE LOREDANA