Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil

Denumire oficiala: ORASUL MIZIL CIF: RO15562570
Adresa: Strada Bulevardul Unirii, Nr. 14 Tara: Romania
Tel: +40 244250027 Fax: +40 244250551
ANUNT
Denumire contract: Studiu geotehnic sala sport Scoala Nr. 1, Mizil
Data limita depunere oferta:04.09.2019
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract:Servicii
Cod si denumire CPV:71332000-4 – Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2)
Valoare estimata: 1.500,00 RON
Descriere contract:
Oraşul Mizil este beneficiar în cadrul proiectului „Construire Sală de Sport Str. Mihai Bravu, nr. 119, oraş Mizil”, finanţat prin CNI. Pentru realizarea investiţiei, autoritatea contractantă necesită achizitionarea de servicii de intocmire studiu geotehnic pentru terenul pus la dispoziţie pentru investiţie, care sa pună în evidenţă natura terenului de fundare, adâncimea de fundare, presiunea admisibilă, nivelul mediu al pânzei de apă freatică, soluţii de fundare; Terenul pus la dispozitie are o suprafata de 1555,5 mp (masurati), laturi 51 * 30,5 m (atasat extras carte funciară)
Conditii referitoare la contract:
OP in maxim 30 de zile de la livrare
Conditii de participare:
Operatorul economic trebuie sa fie avizat pentru tipul de servicii prestat. Prezentare CUI si autorizaţii conform legislatiei in vigoare.
Criterii de atribuire:
pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Pentru detalii suplimentare si eventuale raspunsuri la solicitarile de clarificari, vă rugăm consultati si site-ul Primariei Mizil https://www.primaria-mizil.ro. Operatorii economici interesați vor publica în catalogul electronic SEAP ofertele pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentului anunţ într-o poziție purtând numele: ”Studiu geotehnic sala de sport Scoala Nr. 1 Mizil, conform anunţ publicitar nr. xxxx [se va trece numărul pe care îl va avea anunțul în SEAP]”, cod 71332000-4 Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2). Ofertele vor include descrierea cât mai detaliată și precisă a serviciilor oferite . Ofertele financiare trebuie să fie întocmite în lei şi să fie valabile 20 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Ofertele trebuie publicate în SEAP până la data de 04.09.2019. Ofertele publicate după această dată nu vor fi luate în considerare. De asemenea, operatorii economici vor notifica achizitorul (la adresele de e-mail achizitii@primaria-mizil.ro) despre publicarea ofertelor în catalogul SEAP. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. Achizitorul, accesând catalogul SEAP, va alege oferta cu serviciile care corespund cerinţelor sale și are cel mai mic preț şi va transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificare operatorului economic care a publicat oferta respectivă. În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute mai sus, operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP acceptarea sau neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă, prin e-mail la adresele achizitii@primaria-mizil.ro documentele complete care demonstrează îndeplinirea condiţiei de participare .

Extras carte funciară .pdf