Trepte spre cer

Despre valoarea operelor lui Constantin Brâncuşi, despre atitudinea sa novatoare şi revoluţionară în arta de a da la iveală mesajele pietrei, adică de a sculpta, s-a scris şi s-a vorbit foarte mult şi cu siguranţă se va mai scrie!

Operele sale sunt metafore despre dragoste, lumină, tăcere, zbor, lacrimă, viaţă…

Piatra, simbolul măreţiei muntelui, al zborului şi al apropierii de Cer, prin mâinile lui şi-a dezvelit mistere ascunse.

Fascinaţi de de strigătul brâncuşian, mulţi specialişti s-au dedat studiilor fel de fel, în speranţa de a găsi explicaţii, motivaţii, înţelegere.

Aşa se face că, dincolo de imensa valoare artistică a operelor lui Brâncuşi, s-au făcut descoperiri de-a dreptul senzaţionale: operele sale emit unde benefice! Acest lucru s-a pus în evidenţă prin măsurători radiestezice!

COLOANA INFINITULUI, pe numele ei iniţial COLANA RECUNOŞTINŢEI FĂRĂ SFÂRŞIT, ale cărei module respectă proporţia dimensiunilor şi cotelor celebrelor piramide, emite astfel de unde benefice, până la o distanţă de 300 de metri. Persoanele care locuiesc la Târgu Jiu în această zonă nu s-au îmbolnăvit niciodată de nimic!

Aceste extraordinare calităţi bioenergetice ale operelor lui Brâncuşi, şi în special ale COLOANEI INFINITULUI, nu sunt noutăţi.

Despre acest interesant aspect, eu am aflat cu mulţi ani în urmă. Ceea ce m-a frapat, într-un articol pe care l-am citit în vara acestui an, a fost faptul că autorul, după ce descrie aspectele de care v-am vorbit, face precizarea că locurile de amplasament ale pieselor trilogiei din care fac parte POARTA SĂRUTULUI, MASA TĂCERII şi COLOANA INFINITULUI corespunde cu precizie liniei imaginare a paralelei de 45 de grade latitudine nordică.

Această ultimă noutate, care pe unii i-ar lăsa “reci” m-a uluit! “Nu se poate!”, am ţipat singur, citind articolul respectiv. Apoi au urmat şi alte exclamaţii de genul “Extraordinar!”, “Formidabil!” etc. De ce toate aceste aspecte de uimire şi mirare? Pentru că replica COLOANEI INFINITULUI, pe care am denumit-o TREPTE SPRE CER (H total – 13,96m, H tronson – 0,94m, H structură metalică 13,16m, Nr. Tronsoane – 14, autor Gelu Mureșan) şi care este amplasată în centrul oraşului nostru, respectă întrutotul dorinţa lui Constantin Brâncuşi, adică se află aşezată tot pe paralela de 45 de grade latitudine nordică. Mirarea mea a fost cu atât mai mare cu cât, am ales locul pe care-l ştiţi cu toţii, ţinând cont de cu totul alte aspecte decât cele legate de coordonatele geografice.

Coincidenţa aceasta mi se pare a fi stupefiantă! Am căutat autorul articolului în care descoperisem acest amănunt, l-am sunat şi i-am povestit. A rămas şi dânsul la fel de uluit, nevenindu-i să creadă că nu am ştiut de amănuntul legat de amplasament.

Mai mult, dânsul s-a deplasat aici, făcând aceleaşi măsurători radiestezice făcute coloanei “mamă” şi stupoare… Şi coloana noastră emite aceleaşi radiaţii benefice, dar numai la o distanţă de 50 – 60 de metri.

M-a bucurat această noutate. Poate că aceste meleaguri unde trăim, unde creşte migdalul, unde Sfânta Filofteia şi-a făcut de mai multe ori simţită prezenţa, au ceva dumnezeit. Poate că suferinţa a fost dintotdeauna aici şi aparţine celor sortiţi să găsească calea spre adevăr şi lumină!

Emil PROŞCAN