a

facebook primaria mizil

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MIZIL

Comisia nr. 1 - Comisia pentru Buget – Finanţe, studii prognoze economice, sociale, administrarea domeniului public şi privat

• Crăciun Nicolai

• Perșinaru Gina-Mihaela

• Dinu Florin

• Dumitru Oana-Filofteia

• Prundurel Gheorghe-Ovidiu

Comisia nr. 2 - Comisia pentru administrarea serviciilor publice furnizate cetățenilor

• Ana Nicolae-Cristian

• Radu Mastragociu

• Stanciu Atanasie

Comisia nr. 3 - Comisia pentru Urbanism şi amenajarea teritoriului

• Alexe Ilie

• Burlacu Ionut

• Niculiță Liviu-Adrian

Comisia nr. 4 - Comisia pentru Administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului

• Mihai Benone

• Sinca Cezar

• Cîrjan George-Mădălin

Comisia nr. 5 - Comisia pentru Activităţi ştiinţifice, sportive şi agrement, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială

• Nitu Luminița

• Mărgărit Romeo

• Niță Ancuța-Alexandra